Aansprakelijkheidsverzekering

Met de aansprakelijkheidsverzekering particulieren bescherm je niet alleen je eigen banksaldo, maar ook die van degene die je per abuis schade toebrengt. Wij helpen bij het maken van een keuze voor de WA verzekering voor jou. Gebruik onze aansprakelijkheidsverzekeringen vergelijker.

Met de aansprakelijkheidsverzekering particulieren bescherm je niet alleen je eigen banksaldo, maar ook die van de persoon die je per abuis schade toebrengt. Wij helpen bij het kiezen van de beste aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor jouw gezin.

Waarom een AVP?

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren ga je aan om je te verzekeren voor schades waar je wettelijk aansprakelijk voor bent. Dit zijn schades die je toebrengt aan andere mensen of de goederen van andere mensen. Denk aan de boormachine van je broer die je uit je handen laat vallen. Of je broer die struikelt over een laaghangend snoer in jouw huis en zijn schouder breekt. De AVP dekt niet alleen de schade die jij hebt gemaakt, ook die van bijvoorbeeld je logés. Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren binnen het de meeste pakketten ben je verzekerd tot een schade van ruim een miljoen euro. Goedkoopste Aansprakelijkheidsverzekering

Waarom een aansprakelijkheids verzekering particulieren?

Uw WA verzekering verzekerd u tegen schade aan anderen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegen schade aan anderen

  • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
  • Een aansprakelijkheidsverzekering vergoed letsel schade en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte schade wordt niet vergoed
  • Zuivere vermogensschade is ook uitgesloten
Een AVP is een verzekering die schade die jij als verzekerde aan een ander of zijn spullen aanbrengt. De verzekeringspolis is in de basis bij iedere verzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u als verzekerde schade toebrengt aan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 vergoed per schadegeval. Dit bedrag verschilt per verzekeringsmaatschappij.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Je zoon kan per ongeluk een bal door het raam schoppen tijdens het tennissen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een opa voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet goed verzekerd bent voor dit type schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de kosten als jij of je vrouw per ongeluk de aanstichter is van schade aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je kind als privé-persoon maken. Eventuele schade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In Nederland is het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel slim om dit te doen. Vooral met kinderen zit een ongeluk in een klein hoekje. De kosten voor het vergoeden van de veroorzaakte schade kan dan erg hoog uitvallen. Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen! In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten. De kosten die je afdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering met dekking voor het gehele gezin (ongeveer €50 per jaar voor een verzekerd bedrag van €1,25 miljoen of meer) is relatief laag en zeker geen reden om zo’n polis niet aan te gaan. Daarnaast ben je als je géén aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel aansprakelijk bent voor schade aan eigendommen van een ander, veel meer kwijt. En bovendien is ook het slachtoffer er de dupe van als je geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebt gekozen.  

Aansprakelijkheidsverzekering Vergelijken

Een AVP vergelijken biedt dekking voor schade waar jij of jouw dochter aansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voor immateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke schade betreffen. Ook ben je verzekerd voor schade aan materiële zaken. Een voorwaarde is dat de schade niet met voorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jij aansprakelijk bent voor de schade, betekent niet dat jij de schade zelf veroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent soms ook verantwoordelijk voor schade aangebracht door je kat. Ook ben jij aansprakelijk voor schade die is ontstaan door een mankement aan jouw woning. Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouw woning op het hoofd van de postbode valt. Dan ben je aansprakelijk voor de schade die dit met zich meebrengt.

Wat dekt je WA verzekering?

De WA verzekering binnen het instap pakketten heeft een ruime dekking. Wanneer je voor een schade aansprakelijk bent kun je beroep doen op je WA verzekering. Maar de dekking geldt niet alleen voor jou maar ook voor je kinderen, inwonende ouders, loges, maar ook voor je huisdieren.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering particulieren valt schade veroorzaakt door: Motorrijtuigen, caravans, vaartuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig). Een uitzondering wordt gemaakt in het geval van joyriding, mits de veroorzaker minderjarig is en zich met geweld toegang. Heb je als eigenaar van een auto de sleutel in het slot laten zitten, dan ben je zelf schuldig als iemand er met jouw auto vandoor gaat. Je zult dan je eigen autoverzekering moeten aanspreken omdat je nalatig bent geweest. Materiële schade aan spullen van iemand die meeverzekerd is op jouw polis (je partner of kind bijvoorbeeld). Als jouw zoon jouw iPad stuk maakt, zal de WA verzekering geen dekking bieden. Schade door opzet, zoals vandalisme, maar ook schade die je veroorzaakt onder invloed van bijvoorbeeld alcohol of seksueel misbruik. Als het kinderen jonger dan 14 jaar betreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede) verantwoordelijk worden gehouden voor schade die door andere personen is veroorzaakt als die schade werd toegebracht op het moment dat je samen met die andere personen in groepsverband optrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groep zodanig was dat een normaal mens zich normaalgesproken uit de groep had moeten terugtrekken. In dat geval zal de aansprakelijkheidsverzekering niet uitbetalen.

Gemakkelijk overstappen WA verzekering

Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappijverzekeraar. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool afsluiten.

Voor wie en waarom?

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is er ruwweg in 2 soorten: een alleenstaanden- of een gezinsdekking. De typenamen zeggen het al: als je alleenstaand bent, heb je voldoende aan een (goedkopere) dekking. Als je een gezinsdekking hebt afgesloten, dan zijn je vrouw of geregistreerd partner en je minderjarige zoon(s) en dochter(s) ook verzekerd. Dat is ook zo als je kinderen niet (meer) thuis wonen. Zelfs inwonende schoon- en (groot)ouders worden onder de aansprakelijkheidsverzekering particulieren gezien als onderdeel van de familie. En ook bij de alleenstaanden- als bij de gezinspolis zijn huisdieren meeverzekerd.

Waarom een WA verzekering?

De aansprakelijkheidsverzekering ga je aan om je te beschermen tegen schades waar je wettelijk aansprakelijk voor bent. Dit zijn schades die je aandoet aan personen of de spullen van andere mensen. Denk aan de computer van je collega die je uit je handen laat vallen. Of je collega die struikelt over een losliggend snoer in jouw kamer en zijn enkel breekt. De aansprakelijkheidsverzekering dekt bijna alle schade die jij hebt veroorzaakt, ook die van bijvoorbeeld je kinderen. Met een WA verzekering binnen het de meeste pakketten ben je beschermt tot een schade van €1.000.000. Heb je interesse in een aansprakelijkheidsverzekering, dan kun het beste eerst een aantal aansprakelijkheidsverzekeringen met elkaar vergelijken. Dat geldt eigenlijk voor alle verzekeringen en diensten. In het geval van een aansprakelijkheidsverzekering kun je al snel geld overhouden omdat de premies gewoon ontzetten verschillen. Heb je eenmaal jouw aansprakelijkheidsverzekering gevonden en de keus gemaakt met onze vergelijkingstool, dan kun je ongestoord verder.
Scroll to top