Aansprakelijkheidsverzekering

Met de aansprakelijkheidsverzekering particulieren bescherm je niet alleen je eigen banksaldo, maar ook die van degene die je per abuis schade toebrengt. Wij helpen bij het maken van een keuze voor de WA verzekering voor jou. Gebruik onze aansprakelijkheidsverzekeringen vergelijker.

Met een aansprakelijkheidsverzekering bescherm je niet alleen je eigen portemonnee, maar ook die van degene die je per ongeluk schade toebrengt. Wij helpen bij het maken van een keuze voor de aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor jou.

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren ga je aan om je te verzekeren tegen schades waar je volgens de wet aansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijn schades die je toebrengt aan andere mensen of de goederen van personen. Denk aan de computer van je broer die je uit je handen laat vallen. Of je collega die struikelt over een laaghangend snoer in jouw woonkamer en zijn schouder breekt. Een WA verzekering dekt bijna alle schade die jij hebt gemaakt, ook die van bijvoorbeeld je logés. Met de WA verzekering binnen het de meeste pakketten ben je verzekerd tot een bedrag van ruim een miljoen euro. Beste Aansprakelijkheidsverzekering

Waarom een WA verzekering?

Uw AVP verzekerd u tegen schade aan anderen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegen schade aan anderen

 • De AVP wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
 • Een WA verzekering vergoed letsel schade en zaakschade
 • Met opzet veroorzaakte schade wordt niet vergoed
 • Zuivere vermogensschade is ook uitgesloten
Een WA verzekering is een verzekering die schade die iemand aan een ander persoon of zijn goederen aanbrengt. De polis is in beginsel bij iedere verzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u als verzekerde schade aanbrengt aan (spullen van) anderen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 gedekt per schadegeval. Dit bedrag verschilt per verzekeraar.

Wat is een AVP?

Met een WA verzekering voor burgers (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan goederen. Je hoeft de aangebrachte schade niet zelf veroorzaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die waterschade heeft veroorzaakt bij de buren, is bijvoorbeeld schade die je niet echt zelf veroorzaakt hebt. Toch wordt de schade jou op grond van de wet wel aangerekend. We hebben het in dit geval over risicoaansprakelijkheid. Uitgangspunt voor de verzekering om uit te keren is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te vergoeden schade aan personen of goederen. Als dat het geval is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In Nederland is het afsluiten van een AVP niet verplicht. Maar het is wel handig om dit te doen. Vooral met kleine kinderen zit een ongeluk in een klein hoekje. De kosten voor het terug betalen van de veroorzaakte schade kan dan enorm hoog uitvallen. AVP: niet verplicht, wel doen! In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de verzekering voor auto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten. De maandpremie die je afdraagt voor een AVP met gezinsdekking (ongeveer €50 per jaar voor een verzekerd bedrag van €1,25 miljoen of meer) is in principe laag en absoluut geen reden om een verzekeringspolos niet aan te gaan. Ook ben je als je géén WA verzekering hebt en wel verantwoordelijk bent voor schade aan eigendommen van een ander, veel duurder uit. En bovendien is ook het slachtoffer er de dupe van als je geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebt gekozen.  

AVP Vergelijken

Een WA verzekering vergelijken biedt dekking voor schade waar jij of jouw partner aansprakelijk voor is. Je bent gedekt voor immateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke schade betreffen. Daarnaast ben je verzekerd voor schade aan materiële zaken. Een voorwaarde is dat de schade niet met voorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jij aansprakelijk bent voor de schade, betekent niet altijd dat jij de schade zelf veroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor schade aangebracht door je papegaai. Ook ben jij aansprakelijk voor schade die is voorzaakt door een gebrek aan jouw huis. Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouw woning op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben je verantwoordelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Wat dekt je aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

De aansprakelijkheidsverzekering particulieren binnen het instap pakketten heeft een ruime dekking. Wanneer je voor een schade aansprakelijk bent kun je beroep doen op je aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Maar de dekking geldt niet alleen voor jou maar ook voor je kinderen, inwonende ouders, loges, maar ook voor je huisdieren.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de dekking van de WA verzekering valt schade veroorzaakt door: Motorrijtuigen, caravans, vaartuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig). Een uitzondering wordt gemaakt in het geval van joyriding, mits de veroorzaker minderjarig is en zich met geweld toegang. Heb je als autobezitter de sleutel in het slot laten zitten, dan ben je zelf schuldig als derden er met jouw auto vandoor gaat. Je zult dan je eigen autoverzekering moeten aanspreken omdat je nalatig bent geweest. Materiële schade aan spullen van iemand die verzekerd is op jouw verzekeringspolis (je partner of kind bijvoorbeeld). Als jouw zoon jouw iPad stuk maakt, zal de WA verzekering geen vergoeding uitbetalen. Schade door opzet, zoals vandalisme, maar ook schade die je veroorzaakt onder invloed van bijvoorbeeld alcohol of seksueel misbruik. Als het kinderen jonger dan 14 jaar betreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede) verantwoordelijk worden gehouden voor schade die door anderen is veroorzaakt als die schade werd aangebracht terwijl je samen met die andere mensen in groepsverband optrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groepsleden zodanig was dat een weldenkend mens zich normaalgesproken uit de groep had moeten lopen. In dat geval zal de WA verzekering niet uitkeren.

Gemakkelijk overstappen aansprakelijkheidsverzekering particulieren

Het klinkt ingewikkeld om je oude WA verzekering te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappijverzekeraar. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering particulieren via onze vergelijkingstool afsluiten.

Meer over de aansprakelijkheidsverzekering

Filter op de volgende punten:
 • Samenstelling van je huishouding
 • Geboorte datum
 • Verzekerd bedrag
 • Aanvullend: Eigen risico

  Waarom een WA verzekering?

  De AVP sluit je af om je te beschermen voor schades waar je wettelijk aansprakelijk voor bent. Dit zijn schades die je toebrengt aan andere mensen of de goederen van andere mensen. Denk aan de laptop van je broer die je uit je handen laat vallen. Of je collega die struikelt over een laaghangend touw in jouw schuur en zijn schouder breekt. Een AVP dekt niet alleen de schade die jij hebt veroorzaakt, ook die van bijvoorbeeld je kinderen. Met de aansprakelijkheidsverzekering binnen het de meeste pakketten ben je verzekerd tot een bedrag van 1 miljoen euro. Heb je interesse in een aansprakelijkheidsverzekering, dan kun het beste eerst een aantal aansprakelijkheidsverzekeringen met elkaar vergelijken. Dat geldt eigenlijk voor alle verzekeringen en diensten. In het geval van een aansprakelijkheidsverzekering kun je al snel geld overhouden omdat de premies gewoon ontzetten verschillen. Heb je eenmaal jouw aansprakelijkheidsverzekering gevonden en de keus gemaakt met onze vergelijkingstool, dan kun je ongestoord verder.
Scroll to top