Independer Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is van invloed om af te sluiten. Het wordt tevens wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering ten behoeve van uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee verzekert u zich tegen de financiële effecten van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte schade aan derden. Niet alleen uzelf, tevens uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn gedekt als zij onverhoopt schade of letsel aan andere personen veroorzaken.

Wat is een WA verzekering?

Reden voor de verzekering om uit te keren bij aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te verhalen gebreken aan personen of goederen. Als dat zo is, zijn ook de gevolgschades gedekt.

Een ongeval zit in een nihil hoekje. Je dochter kan per abuis een bal door het raam schoppen tijdens het tennissen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een vader voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet voldoende verzekerd bent voor zulke schade. Een AVP dekt de kosten als jij of je zoon per ongeluk de veroorzaker is van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je vrouw als particulier maken. Eventuele schade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt dekking voor gebreken waar jij of je kind aansprakelijk voor is. Je bent gedekt voor immateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Hiernaast ben je gedekt voor gebreken aan materiële schade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet met opzet mag zijn aangebracht. Dat jij verantwoordelijk bent voor de gebreken, betekent niet dat jij de schade zelf veroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent soms tevens verantwoordelijk voor schade aangericht door je huisdier. Hiernaast ben jij verantwoordelijk voor gebreken die is ontstaan door een mankement aan jouw woning. Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouw woning op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben je aansprakelijk voor de gebreken die dit met zich meebrengt.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een ongeval zit in een nihil hoekje. Je kind kan per ongeluk een bal door het raam schoppen lopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de onkosten als jij of je familie per tegenslag de veroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je familie als particulier maken. Eventuele gebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een WA verzekering is niet voorgeschreven voor Nederlanders, maar wel aan te raden. Als jij of jouw gezinslid iets doet waarmee schade wordt veroorzaakt, kun je over het algemeen aansprakelijk worden gesteld voor de geleden gebreken. Dat houdt in dat de verzekerde opdraait voor de schade aan goederen, maar ook voor letselschade. Zeker die letselgebreken kan behoorlijk in de papieren lopen. Dan is het fijn als je gedekt bent.{

Waarom een WA verzekering?

Een WA verzekering ga je aan om je te verzekeren voor gebreken waar je wettelijk verantwoordelijk voor bent. Dit zijn gebreken die je toebrengt aan andere mensen of de goederen van andere mensen. Denk aan de computer van je collega die je uit je handen laat vallen. Of je oom die struikelt over een laaghangend snoer in jouw kamer en zijn enkel breekt. De aansprakelijkheidsverzekering particulieren betaalt bijna alle schade die jij hebt gemaakt, tevens die van bijvoorbeeld je logés. Met een aansprakelijkheidsverzekering binnen het de meeste pakketten ben je beschermt tot een bedrag van ruim een miljoen euro.

Met een aansprakelijkheidsverzekering bescherm je niet alleen je eigen banksaldo, maar tevens die van de persoon die je onverhoopt gebreken berokkent. Wij assisteren bij het kiezen van de beste aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor jou.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen gebreken aan andere personen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegen schade aan anderen

  • Een AVP wordt tevens wel WA verzekering genoemd
  • Een WA verzekering uitgekeerd letsel gebreken en zaakschade
  • schade die met opzet is veroorzaakt wordt niet betaald
  • Zuivere vermogensschade is ook uitgesloten

Een AVP is een verzekering die schade die jij als verzekeringnemer aan iemand anders of zijn goederen aanbrengt. De polis is in de basis bij iedere verzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u als consument schade toebrengt aan (spullen van) anderen dan wordt dit tot om en nabij €1.250.000 gedekt per gebeurtenis. Dit bedrag verschilt per verzekeringsmaatschappij.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In dit land is het afsluiten van een AVP niet verplicht. Maar het is wel handig om dit te doen. Vooral met enthousiaste huisdieren zit een ongeluk in een niet groot hoekje. De kosten voor het vergoeden van de schade kan dan behoorlijk hoog uitvallen.

WA verzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de WA verzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die je afdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking (ongeveer €50 per twaalf maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25 miljoen of meer) is in principe laag en sowieso geen reden om zo’n verzekeringspolos niet af te sluiten. Ook ben je als je geen aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel verantwoordelijk bent voor schade aan eigendommen van een ander, veel duurder uit. En desalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van als je geen WA verzekering hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebt gekozen.

Wat is verzekerd

Met de aansprakelijkheidsverzekering ben je gedekt tot een bedrag van 1.250.000 euro. De aansprakelijkheidsverzekering heeft een ruime dekking. Als jij voor de wet aansprakelijk bent, kun je een beroep doen op je aansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheidsverzekering dekt niet alleen de schade die jij hebt veroorzaakt, maar tevens die van eventuele gezinsleden, uitwonende kinderen (vanwege studie), inwonende ouders en logés. Er zijn maar enkele situaties die zijn uitgesloten van de dekking.

Wat is niet verzekerd

De aansprakelijkheidsverzekering geldt niet voor gebreken die zijn veroorzaakt met een motorvoertuig. Want hiervoor heb je dan een aparte brommer-, motor- of autoverzekering afgesloten. Tevens gehuurde spullen, bijvoorbeeld voor een verbouwing of feest, zijn niet verzekerd via de aansprakelijkheidsverzekering. Maar tevens het jachtperikel en schade bij gevaarlijke sporten is uitgesloten. schade die je opzettelijk hebt veroorzaakt wordt niet uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering.

Wat kost een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Een aansprakelijkheidsverzekering kost een aantal euro per maand. De exacte onkosten hangen af van je persoonlijke situatie, zoals je woonplaats en leeftijd. Tevens maakt het ook uit of je de aansprakelijkheidsverzekering particulieren alleen aangaat of dat je ook je partner en/of kinderen meeverzekert.

Met een AVP bent u gedekt op welk moment u aansprakelijk gesteld wordt.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt per verzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van € 1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdere verzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragen kiezen, maar bij een aantal heb je geen optie. Let hier dus goed op. Een hoger dekkingsbedrag betekent ook een hogere maandprijs die je maandelijks moet betalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken. Ondanks dat deze verzekering geboden is heb je hier wel keus vrijheid in.

Vergelijk te allen tijde de maandprijs bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Er zijn dus wel een groot aantal factoren die doorslaggevend zullen zijn op de hoogte van de maandprijs en kan de kosten daarom tevens anders uitvallen bij verschillende verzekeraars. Een vergelijking loont behalve op het gebied van de premies ook nog op het gebied van de dekking. Een lage kosten met een dekkingsbedrag per situatie dat aan de lage kant ligt, zal wel dure consequenties met zich meebrengen op welk moment er schadeclaims worden ingediend. Ook het eigen risico van dit type verzekering is geen factor die je niet over het hoofd moet zien bij het vergelijken. Per situatie kan dat aardig oplopen en bekijk je dus altijd de mogelijkheid om het eigen risico af te aanschaffen. Dat betekent gewoonlijk een hoger premiebedrag, maar ben je er ook verzekerd van dat er in geen situatie bijkomende onkosten zullen zijn in situatie van een ongeval.

Bekijk bij dezelfde verzekeringsmaatschappij tevens de optie om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Dat komt zeker van te pas in gevallen waarbij er schadeclaims ingediend zullen worden en is een combinatie van beide verzekeringen (rechts- en bedrijfsaansprakelijkheid) de meest simpele methode om in alle gevallen op steun te mogen rekenen.

Easy overstappen AVP

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is met enkele klikken geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering aan gaan.

Scroll naar boven