Aansprakelijkheidsverzekering Kind

Centraal Beheer Aansprakelijkheidsverzekering

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor burgers (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor gebreken aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de veroorzaakte schade niet zelf gemaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die watergebreken heeft veroorzaakt bij de buren, is misschien schade die je niet direct zelf gemaakt hebt. Toch ook wordt de gebreken jou volgens de grondwet wel toegerekend. We praten in dit situatie over risicoaansprakelijkheid.

Wat is een AVP?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren bij centraal beheer aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te verhalen gebreken aan mensen of zaken. Als dat zo is, zijn tevens de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Een tegenslag zit in een klein hoekje. Je partner kan per abuis een bal door het raam schoppen tijdens het tennissen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een vader voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet goed gedekt bent voor deze gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren dekt de kosten van de schade als jij of je gezinslid per abuis de veroorzaker is van schade aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je gezinslid als privé-persoon maken. Eventuele schade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt dekking voor schade waar jij of jouw vrouw aansprakelijk voor is. Je bent gedekt voor immateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. ook ben je gedekt voor gebreken aan materiële schade. Een voorwaarde is dat de schade niet met opzet mag zijn toegebracht. Dat jij verantwoordelijk bent voor de gebreken, betekent niet dat jij de schade zelf veroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent soms ook aansprakelijk voor schade aangebracht door je papegaai. ernaast ben jij aansprakelijk voor schade die ontstaat door een gebrek aan je woning. Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van je woning op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben je aansprakelijk voor de gebreken die dit heeft opgeleverd.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een ongeval zit in een niet groot hoekje. Je kind kan per tegenslag een bal door het raam schoppen gedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de kosten als jij of je familie per tegenslag de veroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een WA verzekering is niet voorgeschreven voor Nederlanders, maar wel aan te raden. Als jij of je vrouw iets doet waarmee gebreken ontstaat, kun je over het algemeen verantwoordelijk worden gesteld voor de schade. Dat houdt in dat jij opdraait voor de materiële schade, maar tevens voor letselschade. Zeker die letselgebreken kan behoorlijk in de papieren lopen. Dan is het fijn als je verzekerd bent.{

Waarom een AVP?

Een aansprakelijkheidsverzekering sluit je af om je te verzekeren voor schades waar je wettelijk aansprakelijk voor bent. Dit zijn gebreken die je toebrengt aan anderen of de goederen van andere mensen. Denk aan de computer van je broer die je uit je handen laat vallen. Of je broer die valt over een laaghangend touw in je huis en zijn schouder breekt. De aansprakelijkheidsverzekering particulieren dekt bijna alle schade die jij hebt veroorzaakt, ook die van bijvoorbeeld je kinderen. Met de AVP binnen het de meeste pakketten ben je beschermt tot een schade van ruim een miljoen euro.

Met de aansprakelijkheidsverzekering particulieren bedisplay je niet alleen je eigen portemonnee, maar ook die van de persoon die je per ongeluk gebreken berokkent. Wij assisteren bij het maken van een keuze voor de aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor jou.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen gebreken aan derden waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegen schade aan anderen

  • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel WA verzekering genoemd
  • De WA verzekering uitgekeerd letsel schade en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte gebreken wordt niet uitbetaald
  • Financiële gebreken die niet voortvloeit uit een schade aan zaken of letselschade wordt niet uitbetaald

Een AVP is een verzekering die gebreken die jij aan iemand anders of zijn goederen aanbrengt. De polis is in de basis bij iedere verzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u als verzekeringnemer gebreken toebrengt aan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot rond €1.250.000 vergoed per situatie. Dit bedrag verschilt per verzekeringsmaatschappij.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In Holland is het aan gaan van een AVP niet verplicht. Maar het is wel handig om dit te doen. Met name met enthousiaste huisdieren zit een ongeluk in een niet groot hoekje. De kosten voor het vergoeden van de veroorzaakte gebreken kan dan erg hoog uitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de WA-verzekering voor autobezitters, hoort de WA verzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten.

De premie die je betaalt voor een AVP met gezinsdekking (bij benadering €50 per kalenderjaar voor een verzekerd bedrag van €1,25 miljoen of meer) is in principe laag en zeker geen reden om een polis niet af te sluiten. daarnaast ben je als je géén aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel aansprakelijk bent voor schade aan een ander, veel meer kwijt. En bovendien is ook het slachtoffer er de dupe van als je geen AVP hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebt gekozen.

Wat betaalt je aansprakelijkheidsverzekering?

De aansprakelijkheidsverzekering binnen het instap pakketten heeft een uitgebreide dekking. Wanneer je voor een schade verantwoordelijk bent kun je beroep doen op je aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Maar de bescherming geldt niet alleen voor jou maar ook voor je kinderen, inwonende ouders, loges, maar ook voor je huisdieren.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt per verzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van € 1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdere verzekeraars kun je tussen 2 bedragen kiezen, maar bij sommige heb je geen keuze. Let hier dus goed op. Een hoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogere premie die je per maand moet betalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken. Ondanks dat deze verzekering vereist is heb je hier wel keuze vrijheid in.

Vergelijk altijd de premie bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Er zijn dus wel een groot aantal factoren die belangrijk zullen zijn op de hoogte van de premie en kan de maandprijs daarom tevens anders uitvallen bij verschillende verzekeringsmaatschappijen. Een vergelijking loont behalve op het gebied van de premies ook nog op het gebied van de dekking. Een lage premie met een dekkingsbedrag per geval dat aan de lage kant ligt, zal wel vervelende consequenties met zich meebrengen wanneer er schadeclaims worden ingediend. Ook het eigen risico van dit type verzekering is geen factor die je niet over het hoofd moet zien bij het vergelijken. Per geval kan dat aardig oplopen en bekijk je dus immer de mogelijkheid om het eigen risico af te aanschaffen. Dat houdt in gewoonlijk een hoger premiebedrag, maar ben je er ook verzekerd van dat er in geen situatie bijkomende onkosten zullen zijn in geval van een schade.

Bekijk bij dezelfde verzekeringsmaatschappij ook de beslissing om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Dat komt zeker van te pas in gevallen waarbij er schadeclaims ingediend zullen worden en is een combinatie van beide verzekeringen (rechts- en bedrijfsaansprakelijkheid) de meest eenvoudige methode om in alle gevallen op steun te mogen rekenen.

Efficiënt overstappen aansprakelijkheidsverzekering

Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor centraal beheer aansprakelijkheidsverzekering aan gaan.

Scroll naar boven