opstalverzekering vve

Premie Opstalverzekering

Een opstalverzekeringvergelijken en vinden via onze site isheel simpel. Hier vergelijk je opstalverzekeringenop kostprijs én kwaliteit. En, je krijgt korting, waarmeeje tot wel 20% op je maandprijs kunt geld besparen. Vergelijk je via onze site én sluit jevia ons een opstalverzekering af?Dan weet je zeker dat je niet alleen de goedkoopste opstalverzekeringaangaat, maar dat je er ook een kiest die het goedkoperebij jou past.

Simpel en simpel je opstalverzekeringvergelijken? Je kunt alle opstalverzekeringenvergelijken op kosten én kwaliteit. Vul je gegevens envoorkeuren in en je ziet linearecta wat voor jou de meest goedkope en betere opstalverzekering is. Sluit dezeogenblikkelijk af en bespaar tot wel 20% op de premie.

Alles over het regelen van je opstalverzekering

Als je een huis koopt ben je daar allichttrots op. Je wilt dan ook dat als er iets mee gebeurt, dat jejouw huis weer kunt (laten) maken. Daarvoor sluit je een opstalverzekering af. Een opstalverzekering is niet verplicht.Op de keper beschouwd wordt je in deregel door de bank welvereist om een opstalverzekering te regelen als je een hypotheek afsluit. Dat isook niet zo gek. Ze lenen jou veel geld, en willenuiteraard wel dat het onderpand,je huis dus, goed is verzekerd.

Opstalverzekering vinden: zo werkt het

Bij ons vind je heelgemakkelijk de slimste opstalverzekering voor jesituatie. Je beantwoordt enkele vragen over jouwhuis waarmee wij de herbouwwaarde van je huis kunnen berekenen. Deherbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om jouw huis, op dezelfde plekweer opnieuw te bouwen zoals het was. Hiervoor gebruiken we eenherbouwwaardemeter. Dat is simpel want je hoeft niet zelfte rekenen en je hebt garantie tegen onderverzekering. Je bent dus nooit telaag verzekerd. Alleen als je een heel luxe of monumentaal huishebt, kun je deze waardemeter niet gebruiken. Hiernazie je onmiddellijk de 3 beste dealsvoor je opstalverzekering dieje ook acuut online kunt aan gaan. Devoordeligste opstalverzekering staat hier tevens altijd bij. Je kunt uiteraardtevens nog verder kijken en vergelijken met alle andere opstalverzekeringen.

Tip: Je kunt tevens stantepede de kosten berekenen voor een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Zo heb je inéén keer alles geregeld op 1 website,easy toch?

Afzeggen bij premieverhoging

Als de verzekeringsmaatschappij depremie van je opstalverzekeringverhoogd, kun je jouw verzekering er ogenblikkelijk annuleren. Je moet dat wel binnen30 dagen nadat de kosten is verhoogd doen. Dit magtevens als de voorwaardenworden gewijzigd in je nadeel. In beide gevallen moet heteen wijziging zijn die voor alle klanten wordt gedaan, en nietalleen voor jou.

Ga je verhuizen? Maak een nieuwe vergelijking

Bij een verhuizing heb je twee opties:

  1. Geef je adreswijziging door aan deverzekeraar

Als je jouw adres doorgeeft aan deverzekeringsmaatschappij, berekent deze een nieuwekosten voor je. Die maandprijs is gebaseerdop het adres, de woning en de spullen die je hebt.Alleen een adreswijziging doorgeven is niet immer deslimste optie. De kans is namelijk groot dat een andereverzekeraar beter aansluit op je nieuwewoonsituatie.

  • Zeg je oude inboedel- en opstalverzekering op en sluit een nieuwe verzekering af op jenieuwe adres.

Heb je een vergelijking gemaakt en is een andere verzekeraarinderdaad goedkoper of beter? Dan kun je dezeonverwijld afsluiten.

Herbouwwaarde

Wil je een opstalverzekeringvinden? Dan is de herbouwwaarde van je huis belangrijk. De herbouwwaarde van je huis is het bedrag dat nodig is om jehuis op dezelfde plek, op dezelfde wijze te herbouwen. Door deherbouwwaarde weet jouw verzekeringsmaatschappij voor welkbedrag jouw opstal verzekerd moet worden. Mede aan de hand van de herbouwwaarde van je opstal wordt depremie voor de opstalverzekeringberekend. Deze voorkomt dat je onderverzekerd bent. Endaardoor ben je zelfs verzekerd tegen onderverzekering. Hebje een huis met een groot woonoppervlak en onder meereen rieten dak? In speciale gevallen is het verstandigom de herbouwwaarde te laten opmeten door een taxateur.

Opstalverzekering opzeggen

Ga je bijvoorbeeld verhuizen en wil jeje opstalverzekering(woonhuisverzekering) annuleren? Dan kun je dit sneldoen door een e-mail te sturen naar jouw opstalverzekeraar. Vrijwel altijd kun je jouw opstalverzekering ook onlineannuleren op de website van jeverzekeringsmaatschappij. Ernaast kun jegebruikmaken van de opzegbrieven die wij alvast voor jou hebben geschreven,zodat je precies weet wat je moet sturen. Je vindt deze brieven hier.Bij niet alleopstalverzekeringsmaatschappijen kun je je opstalverzekering pas maandelijks beëindigen na de eerstecontracttermijn van 1 kalenderjaar.Als je opstalverzekeraar de voorwaarden van depolis wijzigt in je nadeel, kun je de opstalverzekering eerder opzeggen. Je hebtdan onder andere te maken met een premieverhoging.Tegenwoordig zijn veel verzekeraars flexibel en ishet meestal mogelijk je opstalverzekeringeerder op te zeggen.

Opstalverzekering beëindigen door verhuizen

Vergeet na een verhuziing niet te opnieuw te kijken naarje opstalverzekering.Mogelijkerwijs ga je wel veel groter wonen en heb jeeen ander soort dak en nu ook een tuinhuisje. Deze veranderingenzorgen ervoor dat de kosten van je opstalverzekering verandert, omdat de herbouwwaarde van je huisverandert. Het is vaninvloed dat je alle wijzigingen zosnel eenmogelijkheid doorgeeft aan je opstalverzekeraar. Zo ben jij geen moment onderverzekerd.Verhuis je van een koophuis naar een appartement? Dan heb je in de regel geen opstalverzekeringmeer nodig. In de regel wordt deze danafgesloten door de VvE. Het is slim om de opstalverzekering net zo lang aan tehouden, totdat je geen eigenaar meer bent van de woning. In situatievan gebreken aan de opstal ben jij dan nog telkensverzekerd.

Scroll to top