rechtsbijstandverzekering wat is dat

Prijs Rechtsbijstandverzekering

Of u nou een particulier bent bent of een bedrijfheeft. Het kan te allen tijde voorkomen dat u in een juridischconflict betrokken raakt. Veel mensenhebben geen ervaring met het verloop van het juridische proces en daarom isprofessionele ondersteuning noodzakelijk. Dit kaneenvoudig in de papieren lopen. Het is daaromslim om u te verzekeren tegen dekosten van rechtshulp. Hier komt een rechtsbijstandverzekering om de hoek kijken, hoe dit werkt leest uop deze website.

Wat valt er onder een rechtsbijstandverzekering?

Met een rechtsbijstandverzekeringverzeker je je van juridisch advies bij eenconflict. Normaal gesproken kun je tevens advies inwinnen als er nog geenprobleem is. Je wordt geholpen door advocatenof juristen die in dienst zijn van je rechtsbijstandverzekeraar. Met een rechtsbijstandverzekering krijg jeadvies en bemiddeling bij een geschil. Is er een rechterbij betrokken of is er specialistische kennis nodig? Dan wordt de zaakvaak uitbesteed. Je hebt dan tweeopties: zelf een advocaat kiezen of een advocaat regelen via deverzekeraar. Kies je voor een advocaat via de rechtsbijstandverzekering? Dan wordende onkosten volledig uitbetaald. In depolisvoorwaarden vind je tot welk bedrag dezekosten bij je rechtsbijstand verzekering zijn meeverzekerd.

Werking van een rechtsbijstandverzekering 

Een rechtsbijstandverzekeringbeschermt u echter niet alleen tegen de hoge onkosten voorjuridische hulp bij een probleem. Ookkunt u vaak kosteloos juridisch advies vragenvia uw verzekeringsmaatschappij als er helemaal nog geen sprakeis van een probleem. Zeker op het moment dat ubijvoorbeeld een overeenkomst af moet sluiten kan het interessant zijn om hierover advies te krijgen van een jurist. Dezeadvocaten of juristen werken voor deverzekeringsmaatschappij waarbij u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten. Mocht het weltot een probleem komen, dan zullen deadvocaten u helpen bij het bemiddelen met eentegenpartij. In het geval dat het bemiddelen door advocaten geen effect heeft en er een rechter aan te pas moet komen, dan wordt de zaak vaakuitbesteed.

Eigen risico bij een rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekeringbiedt geen financiële vergoeding in het geval vanproblemen, maar levert inprincipe een dienst aan u als verzekeringnemer. Dit maakt het ineen aantal gevallen wat irritant om te bepalen hoehet eigen risico bij een rechtsbijstandverzekeringwerkt. Mocht u ervoor kiezen om een eigen risico in te stellen bij hetafsluiten van dit type verzekering, dan krijgt u bij het inschakelen van juridischehulp een rekening van uwverzekeraar. Het kan verkerendat juridisch advies niet onder uw eigen risico valt en altijd gratis is.

Het is interessant om voor een eigen risico te kiezen als ugeen problemen verwachten en uw maandelijkseprijs wilt verlagen. Des te hoger uw eigen risico is, des te lager is ook uwmaandelijkse premie.

Scroll to top