rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Afsluiten Bij Lopende Zaak

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die advies biedt bij juridische problemen. Onder andere als je wordt ontslagen omdat het bedrijf gaat reorganiseren. Dan is het fijn als iemand je helpt die weet wat jouw rechten en plichten zijn.

Rechtsbijstandverzekering: diverse dekkingen

Bij een rechtsbijstandverzekering kun je kiezen uit diverse dekkingen:

Consument: Je bent gedekt voor problemen waar jij als consument mee te maken kunt krijgen. Bijvoorbeeld als je niet blij bent met de aanschaf van een auto en je er met de dealer niet uitkomt.

Inkomen: Je verzekert je voor geschillen over je werk, onder andere bij ontslag. Denk tevens aan problemen rond je pensioen.

Wonen: Hiermee verzeker je jouw voor conflicten over je huur- of koopwoning. Bijvoorbeeld een probleem rond het huren of aanschaffen van een huis, of over een verbouwing. In de meeste gevallen ben je ook verzekerd voor een meningsverschil met je buren.

Verkeer: Je verzekert je voor conflicten die in het verkeer ontstaan. Onder meer als je het oneens bent over de gebrekenafhandeling na een tegenslag in het verkeer.

Voordelen van de rechtsbijstandverzekering

De jaarkosten van een rechtsbijstandverzekering (enkele honderden euro’s per jaar) is in enkele stappen terugverdiend als u deze premie vergelijkt met de onkosten van een advocaat of jurist bij een juridisch geschil.

 • De bescherming geldt niet alleen voor uzelf, maar ook voor al uw gezinsleden.
 • U kunt door bepaalde modules wel of juist niet te selecteren, de dekking van uw rechtsbijstandpolis min of meer op maat maken.
 • Een rechtsbijstandverzekering kan bijdragen aan het gevoel dat u bij onvoorziene juridische problemen niet voor grote juridische kosten komt te staan.

  Dekking van een rechtsbijstandverzekering 

  De dekking van een rechtsbijstandverzekering verschilt per verzekering en per verzekeringsmaatschappij. U kunt hierbij kiezen uit vijf verschillende typen dekkingen, namelijk: consumentenrecht, inkomen,en fiscaal recht & vermogen. De consumentdekking is voldoende voor het oplossen van geschillen bij het aankopen of huren van consumentengoederen, een conflict met een internet- of televisieprovider, enzovoorts. Dit zijn relatief gemakkelijk op te lossen conflicten.

  Bij een inkomensdekking krijgt u hulp bij een ontslag of een ander conflict met uw werkgever, een pensioenfonds of een uitkeringsinstantie. Kortom, alle zaken op het gebied van uw werk en inkomen. De dekking voor conflicten met een pensioenfonds of uitkeringsinstantie zijn niet altijd binnen deze dekking opgenomen. Let hier goed op bij het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering.

  Een derde mogelijkheid die u heeft is de ‘wonendekking’, die gericht is op conflicten met een verhuurder van een huis. Ook conflicten die u met uw buren of andere bewoners uit de straat heeft vallen vaak onder deze dekking. Let wel, het gaat in dit geval alleen om geschillen die betrekking hebben op uw woning.

  De verkeerdekking beschermt u tegen de hoge onkosten voor juridische hulp bij geschillen die ontstaan in het verkeer. Het gaat hierbij niet alleen om geschillen die ontstaan zijn bij auto’s, maar ook om geschillen waar u als fietser of voetganger bij betrokken bent geraakt.

  Tot slot kunt u kiezen voor de fiscaal recht & vermogen-dekking, die gericht is op geschillen op het gebied van de handel in aandelen, obligaties en opties. Ook wanneer u in een probleem verwikkeld raakt waarbij een belastingrechter betrokken is, worden de onkosten voor juridische hulp verzekerd met deze dekking. Vaak wordt dit type dekking niet standaard door verzekeringsmaatschappijen aangeboden, omdat er weinig consumenten zijn voor wie dit type dekking interessant is.

Scroll naar boven