vergelijk rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Afsluiten En Direct Gebruiken

Mocht u onverwachts rechtshulp nodig hebben, dan kan een rechtsbijstandverzekering u een hoop onkosten schelen. Bij het aan gaan van een rechtsbijstandverzekering bent u namelijk gedekt voor de kosten van de benodigde rechtshulp.

Rechtsbijstandverzekering: diverse dekkingen

Bij een rechtsbijstandverzekering kun je kiezen uit diverse dekkingen:

Consument: denk aan een conflict bij aanschaffen of huren, of bijvoorbeeld een geschil met je interneprovider.

Inkomen: onder meer een (dreigend) ontslag of een ander conflict met je werkgever. In de regel valt hier tevens een geschil met je pensioenfonds of uitkeringsinstantie onder.

Wonen: Hiermee verzeker je jouw voor geschillen over je huur- of koopwoning. Bijvoorbeeld een conflict rond het huren of aanschaffen van een huis, of over een verbouwing. In de meeste gevallen ben je ook verzekerd voor een meningsverschil met je buren.

Verkeer: Je verzekert je voor conflicten die in het verkeer ontstaan. Bijvoorbeeld als je het oneens bent over de gebrekenafhandeling na een ongeval in het verkeer.

Wat heb ik aan een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die er onder bepaalde voorwaarden van de polis voor zorgt dat u juridische bijstand krijgt als u betrokken raakt bij een juridisch probleem. In de praktijk wordt de juridische bijstand verzorgd door juristen die in dienst zijn bij de verzekeringsmaatschappij zelf, soms worden de onkosten van een externe advocaat vergoed.

Gefinancierde rechtsbijstand

Als u qua inkomen en vermogen binnen de door de overheid vastgestelde grenzen blijft, komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Dit houdt in dat u een advocaat slechts een beperkte eigen bijdrage hoeft te betalen. Ook krijgt de advocaat een uitbetaling van de Raad voor Rechtsbijstand. Een rechtsbijstandverzekering is dan niet subiet nodig.

De gezinsrechtsbijstandverzekering kent een dekking die is opgebouwd uit verscheidene door u te kiezen modules. U kunt hiermee dus zelf bepalen hoe beperkt of uitgebreid de bescherming van uw rechtsbijstandverzekering moet zijn. De meest voorkomende modules zijn:

Consument & wonen

Deze module biedt dekking bij (online) kopen die u als consument gedaan heeft. Tevens problemen met uw energie-, smartphone- of internet-leverancier zijn gedekt. En geschillen heeft over (de aankoop van) uw woning, problemen met uw buren en eventuele letselschadekwesties vallen tevens binnen de dekking. Houd er wel rekening mee dat een echtscheiding meestal in de polisvoorwaarden is uitgesloten.

Inkomen

Problemen ongeveer uw arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld ontslag), pensioen en sociale verzekeringsuitkering worden vergoedt in het kader van deze module. Let op: als u werkt als ZZP-er moet u in de regel een aparte verzekering afsluiten.

Wachttermijn

De meeste rechtsbijstandverzekeraars hanteren een wachttermijn van 3 maanden vanaf het aan gaan van de polis. Dit houdt in dat de rechtsbijstandverzekering geen dekking biedt voor al lopende conflicten.

Dekking van een rechtsbijstandverzekering 

De dekking van een rechtsbijstandverzekering verschilt per verzekering en per verzekeraar. U kunt hierbij kiezen uit vijf verschillende soorten dekkingen, namelijk: consumentenrecht, inkomen,en fiscaal recht & vermogen. De consumentdekking is voldoende voor het oplossen van conflicten bij het aanschaffen of huren van consumentengoederen, een geschil met een internet- of televisieprovider, enzovoorts. Dit zijn relatief makkelijk op te lossen conflicten.

Bij een inkomensdekking krijgt u hulp bij een ontslag of een ander probleem met uw werkgever, een pensioenfonds of een uitkeringsinstantie. Kortom, alle zaken op het gebied van uw inkomen. De dekking voor geschillen met een pensioenfonds of uitkeringsinstantie zijn niet altijd binnen deze dekking opgenomen. Let hier goed op bij het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering.

Een derde mogelijkheid die u heeft is de ‘wonendekking’, die gericht is op problemen met een verhuurder van een woning. Ook geschillen die u met uw buurman of andere bewoners uit de straat heeft vallen vaak onder deze dekking. Let wel, het gaat in dit geval alleen om problemen die betrekking hebben op uw woning.

De verkeerdekking beschermt u tegen de hoge kosten voor juridische hulp bij conflicten die ontstaan in het verkeer. Het gaat hierbij niet alleen om conflicten die ontstaan zijn bij personenvervoer, maar ook om geschillen waar u als fietser of voetganger bij betrokken bent geraakt.

Tot slot kunt u kiezen voor de fiscaal recht & vermogen-dekking, die gericht is op conflicten op het gebied van de handel in aandelen, obligaties en opties. Ook wanneer u in een conflict verwikkeld raakt waarbij een belastingrechter betrokken is, worden de onkosten voor juridisch advies verzekerd met deze dekking. Vaak wordt dit type dekking niet standaard door verzekeringsmaatschappijen aangeboden, omdat er weinig consumenten zijn voor wie dit type dekking interessant is.

Scroll naar boven