wat kost een rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Kosten

Mocht u onverwachts rechtshulp nodig hebben, dan kan een rechtsbijstandverzekering u een hoop onkosten schelen. Bij het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering bent u namelijk gedekt voor de onkosten van de benodigde rechtshulp.

De premie varieert grofweg tussen 100 euro per kalenderjaar voor een alleenstaande die genoegen neemt met een beperkte dekking tot ca. 300 euro per kalenderjaar voor een grote gezinsrechtsbijstandverzekering.

Houd er rekening mee dat het verleidelijk is om per definitie de meest goedkope rechtsbijstandverzekering te kiezen. Maar de goedkoopste hoeft natuurlijk niet de betere te zijn. De klasse van de rechtsbijstandjuristen (degene die uw belangen moeten behartigen bij een juridische kwestie), de bereikbaarheid en de omvang van de dekking zijn minstens zo belangrijk.

Wat heb ik aan een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die er onder bepaalde voorwaarden voor zorgt dat u juridische bijstand krijgt als u betrokken raakt bij een juridisch geschil. In de praktijk wordt de juridische bijstand verzorgd door juristen die in dienst zijn bij de verzekeringsmaatschappij zelf, soms worden de onkosten van een externe advocaat vergoed.

Gefinancierde rechtsbijstand

Als u qua inkomen en vermogen binnen de door de overheid vastgestelde grenzen blijft, komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Dit houdt in dat u een advocaat slechts een beperkte eigen bijdrage hoeft te betalen. Ernaast krijgt de advocaat een uitbetaling van de Raad voor Rechtsbijstand. Een rechtsbijstandverzekering is dan niet acuut nodig.

De gezinsrechtsbijstandverzekering kent een bescherming die is opgebouwd uit verscheidene door u te kiezen modules. U kunt hiermee dus zelf bepalen hoe beperkt of uitgebreid de dekking van uw rechtsbijstandverzekering moet zijn. De meest voorkomende modules zijn:

Consument & wonen

Deze module biedt bescherming bij (online) kopen die u als consument gedaan heeft. Tevens problemen met uw gas- en licht-, telefoon- of internet-leverancier zijn gedekt. En geschillen heeft over (de aankoop van) uw woning, problemen met uw buurman en eventuele letselschadekwesties vallen ook binnen de dekking. Houd er wel rekening mee dat een echtscheiding vrijwel altijd in de polisvoorwaarden is uitgesloten.

Inkomen

Problemen rond uw arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld ontslag), pensioen en sociale verzekeringsuitkering worden gedekt in het kader van deze module. Let op: als u werkt als ZZP-er moet u normaal gesproken een aparte verzekering aan gaan.

Wachttermijn

De meeste rechtsbijstandverzekeringsmaatschappijen hanteren een wachttermijn van drie maanden vanaf het aan gaan van de polis. Dit betekent dat de rechtsbijstandverzekering geen dekking biedt voor intussen lopende problemen.

Rechtsbijstandsverzekering vergelijken en eigen risico

Net als bij veel andere verzekeringen betaalt de verzekeringnemer ook de bij rechtsbijstandsverzekering een eigen risico. Bij het rechtsbijstandsverzekering vergelijken is het dus raadzaam rekening te houden met het eigen risicobedrag. Dit werkt hetzelfde als bij de zorgverzekering: men dient eerst tot een bepaald bedrag zelf te betalen. Hoe hoog het maximum verzekerd bedrag is, is afhankelijk van de dekking. Vergelijk rechtsbijstandsverzekering voor een overzicht van deze bedragen. Dat kan per maand behoorlijk wat schelen op de kostprijs.

Scroll naar boven